19. október 2020. Kristián. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Životné poistenie je skladačka z mnohých dielikov

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  2.5.2014 2.5.2014  

Záchranná sieť v prípade ťažkého úrazu, choroby, podpora v prípade tragickej udalosti, ale aj spôsob, ako sporiť či investovať. To všetko môže byť životná poistka. Výber životného poistenia nie je nezáväzné rozhodnutie ako vybrať si knihu či film na večer, preto by mal byť klient pri rozhodovaní o životnej poistke zodpovedný, pretože to znamená byť zodpovedný predovšetkým sám voči sebe.

Klient by mal mať pri podpise zmluvy úplne jasno v tom, na aké riziká sa jeho zmluva vzťahuje, či poistné krytie pokrýva jeho potreby a odráža jeho spôsob života. Napríklad klavírny virtuóz si poistí zranenia horných končatín či prstov, naopak profesionálny futbalista uprednostní poistenie nôh proti zraneniu.

Taktiež je dôležité zamyslieť sa nad tým, ako dlho by malo poistenie trvať. Životné poistenie je spravidla veľmi nevýhodné ukončiť predčasne. Pri rušení poistky má klient právo len na odkupnú hodnotu poistky a táto suma zriedkakedy presahuje hodnotu vložených prostriedkov.

Klienti by taktiež mali istý čas stráviť porovnávaním ponúk rôznych poisťovní, aby ťažili z konkurenčného boja poisťovní a vybrali si produkt, ktorý im najviac vyhovuje.

Pre poistencov je skutočne dôležité, aby vedeli, či je ich poistenie kapitálové, alebo investičné. Kapitálové poistenie v sebe zahŕňa poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Klient má garanciu, že určitú stanovenú sumu určite dostane. Táto suma môže byť v závislosti od úspešnosti zhodnotenia vyššia, nikdy však nie nižšia. Pri investičnom type poistenia klient poskytuje poisťovni prostriedok na to, aby v jeho mene investovala. Ak okolnosti nebudú priaznivé, pri tomto type poistenia je možné, že klient bude musieť znášať určitú stratu.

Pozor, výluky

Ďalšou oblasťou, ktorá by mala ovplyvniť rozhodovanie klientov o životnom poistení, sú výluky a klienti by si na ne mali dať určite pozor. Medzi výluky patria napríklad:

 • najtypickejšou výlukou pre prípad smrti je samovražda;
 • život ohrozujúce ochorenia známe počas podpisu zmluvy;
 • do výluk patria aj zranenia pri bojových športoch, pri necertifikovaných či nepovolených letoch, pri pretekoch na vodných, cestných a vzdušných dopravných prostriedkoch;
 • poistné sa nevypláca ani v prípade, že osoba, ktorá mala dostať poistné plnenie v prípade smrti poisteného, túto osobu úmyselne usmrtila;
 • každá životná poistka definuje špecifické konkrétne výluky v poistných podmienkach;
 • niektoré riziká majú v poistných zmluvách „čakaciu lehotu“, kým ich poistenie začne pokrývať;

 

Medzi dôležité pri podpise zmluvy patria aj osobnostné faktory klientov. Podmienky poistenia môže ovplyvňovať viacero faktorov. Spomedzi nich možno spomenúť napríklad:

 • pohlavie;
 • vstupný vek;
 • dosiahnuté vzdelanie;
 • typ zamestnania;
 • fyzické faktory ako napríklad výška či hmotnosť;
 • životospráva, teda prípadné fajčenie, alkoholizmus, iné závislosti a podobne.

Uzatváranie poistnej zmluvy pri životnom poistení má množstvo aspektov, na ktoré treba myslieť, aby klient využíval poistný produkt, ktorý bude pre neho skutočne užitočný. Životná poistka je dlhodobou záležitosťou, preto sa skutočne oplatí dobre zvážiť, ako presne by mala vyzerať.

Je niekoľko parametrov poistenia, ktoré by mal záujemca o životné poistenie brať do úvahy:

 • určenie rizík, ktoré klient potrebuje mať pokryté a teda poistené;
 • určenie poistnej sumy zodpovedajúcej poisteným rizikám tak, aby bolo krytie adekvátne;
 • určenie doby, na ktorú chce byť klient poistený;
 • dôležité je, samozrejme, určenie ceny, ktorú je klient ochotný za dané poistenie zaplatiť;
 • výber poisťovne ponúkajúcej produkt, ktorý pokrýva daný druh rizík;
 • a zároveň výber poisťovne, o ktorej je klient presvedčený, že ponúka služby na zodpovedajúcej úrovni.

Časté chyby

Klienti sa podľa poisťovní pri uzatváraní poistky dopúšťajú viacerých chýb, ktorým by sa mal, samozrejme, obozretný záujemca o poistenie vyhnúť:

 • klienti by mali poriadne čítať poistnú zmluvu;
 • zmluvu často uzatvárajú na nevyhovujúce poistné krytie;
 • klienti majú taktiež často problém s už spomínaným predčasným rušením zmlúv;
 • poistení ľudia taktiež nezriedka neaktualizujú svoju poistku na základe svojich meniacich sa potrieb;
 • klienti tiež často nemajú jasno v tom, či majú poistku kapitálovú, alebo investičnú.

Pozn. red.: Článok vznikol v spolupráci so Slovenskou asociáciou poisťovní a spoločnosťami KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s., a Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow