13. august 2020. Ľubomír. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Zmena vo vedení poisťovne KOOPERATIVA

NextFuture NextFuture NextFuture  25.3.2015 25.3.2015  

Od 1. apríla 2015 sa stane predsedníčkou predstavenstva a generálnou riaditeľkou poisťovne KOOPERATIVA Mag. Regina Ovesny-Straka. Doterajší predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Lelkes je špeciálnym poradcom VIG pre Slovensko a Rumunsko.

 

Ing. Juraj Lelkes bol na zasadnutí dozornej rady Vienna Insurance Group dňa 3. 12. 2014 na návrh predsedu predstavenstva Dr. Petra Hagena a na základe ocenenia jeho vynikajúcej práce požiadaný, aby sa od 1. januára 2015 stal poradcom predsedu predstavenstva VIG pre oblasť budúceho vývoja skupiny poisťovní na Slovensku, a predovšetkým v Rumunsku. Juraj Lelkes viedol slovenskú Kooperativu veľmi úspešne už od roku 2003. Pod jeho vedením KOOPERATIVA zvýšila podiel na trhu na viac ako 20 %, späťnásobila predpísané poistné a zdesaťnásobila zisk.

Predseda dozornej rady koncernu Vienna Insurance Group Dr. Günter Geyer na túto tému uvádza: „Trvalý úspech Vienna Insurance Group na Slovensku je úzko spojený s vedúcimi kvalitami a znalosťami trhu zo strany pána Juraja Lelkesa. On bol motorom našej obchodnej činnosti na Slovensku. Jeho skúsenosti a vedomosti budú pre náš koncern významné aj v budúcnosti. Blahoželám pánovi Ing. Lelkesovi k tomuto ďalšiemu kariérnemu postupu a ďakujem mu za to, že je ochotný rozšíriť svoj doterajší úspešný príbeh aj za hranice Slovenska“.

Mag. Regina Ovesny-Straka vyštudovala ekonomické vedy na Ekonomickej univerzite vo Viedni. Vo finančnom sektore pôsobí viac ako 30 rokov, z toho 15 rokov na Slovensku.    Mag. Ovesny-Straka bola v období rokov 2001-2009 predsedníčkou predstavenstva a generálnou riaditeľkou Slovenskej sporiteľne. V roku 2009 prešla na rakúsky trh a viedla spoločnosť Salzburger Sparkasse. Od 1. apríla 2014 bola podpredsedníčkou predstavenstva a námestníčkou generálneho riaditeľa KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., VIG., zodpovedala za riadenie rozvoja ľudských zdrojov, prevádzku poistenia, IT, marketing, komunikáciu a bankopoistenie. Od 16. januára 2015 je prezidentkou Slovenskej asociácie poisťovní.

Zdroj : KOOPERATIVA POISŤOVŇA, A.S. VIG

Foto: MICHAL RUSINA

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow