5. apríl 2020. Miroslava. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Zo stavieb sa kradnú okná aj dvere

NextFuture NextFuture NextFuture  6.5.2015 6.5.2015  

Na stavbu domu číhajú zlodeji, nehody a prírodné živly. Najčastejšie sú zo stavieb odcudzené kotly, sanita a dokonca aj osadené okná. Ak je stavba financovaná prostredníctvom úveru, je poistenie stavby a vinkulácia poistného plnenia jednou z podmienok banky

Staviate rodinný dom, chatu, garáž, altánok či bazén? Proces výstavby trvá väčšinou niekoľko rokov a za ten čas sa môže prihodiť čokoľvek. Okrem zlodejov, poveternostných podmienok a prírodných živlov na každú stavbu číhajú aj katastrofy vo forme prepätia alebo prasknutého vodovodného potrubia.

Oplatí sa poistiť pár múrov?

Kto sa rozhodne stavať dom, musí mať na pamäti mnoho vecí; od určenia vlastníckeho práva pozemku, cez vklad do katastra, stavebné povolenie, až po plány, projekty a samozrejme financie. Budúci majitelia domu by nemali zabúdať na jeho poistenie. Stavbu možno poistiť v rôznych etapách výstavby; v čase vydania stavebného povolenia, v čase ohlásenia stavebných prác alebo až pri kolaudácii. Predmetom poistenia nemusí byť len rozostavaný dom. Môžu to byť aj garáže, chaty, dokonca aj solárne panely. Platí, že vedľajšia stavba sa môže nachádzať aj na inom mieste poistenia, ako na mieste, kde stojí poistený dom alebo byt.

„Poistením rozostavanej budovy chránite samotnú stavbu, stavebný materiál a stavebné mechanizmy. Je treba dbať na dodržiavanie stanovených zmluvných podmienok zabezpečenia stavby proti krádeži. Na stavbách zlodejov najviac láka sanita, kotol, ale kradnú sa aj elektrické káble, či okná a dvere,“ hovorí Jozef Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí v Allianz – SP.

Poistné plnenie vyplácané banke

Poistenie stavieb nie je povinné. V prípade, keď si na stavbu klient zoberie hypotekárny alebo stavebný úver, je však poistenie stavby a vinkulácia poistného plnenia jednou z podmienok banky. Pri poistnej udalosti sa v tomto prípade poistné plnenie vypláca banke. Suma, na ktorú sa stavba poisťuje, predstavuje jej budúcu hodnotu, ktorú nadobudne po dokončení. Mala by zodpovedať nákladom v danom čase a mieste potrebným na výstavbu nehnuteľnosti rovnakých parametrov a kvality, vrátane nevyhnutných nákladov na projektovú, inžiniersku činnosť a ostatných súvisiacich poplatkov. Po kolaudácii stavby si môže klient poistiť aj hnuteľné veci – domácnosť.

Vyberte si správny balík

Je na rozhodnutí klienta, aký modul poistného krytia si zvolí. Čo sa týka poistnej ochrany, základný modul krytia zahŕňa riziká: požiar, výbuch, úder blesku, víchricu a iné. V ďalších moduloch sa klient môže poistiť aj proti zemetraseniu, dymu alebo vandalizmu. Kompletné poistné krytie stavieb je uvedené v nasledovnej tabuľke:

                                                 MODUL POISTNÉHO KRYTIA

BASIC

ŠTANDARD

 OPTIMAL

Voda z vodovodného  zariadenia

RIZIKÁ UVEDENÉ V    MODULE BASIC +

RIZIKÁ UVEDENÉ V MODULE   ŠTANDARD +

Výbuch

 Povodeň, záplava

 Búrlivý vietor

Úder blesku

 Zosuv pôdy

 Dym

Pád lietadla

 Lavína

 Spätné vystúpenie vody

Požiar

 Ťarcha snehu

 Rázová vlna

Víchrica

 Pád predmetov

 Výbuch sopky

Krupobitie

 Zemetrasenie

 Mráz na meračoch

Krádež

 Náraz vozidla

 Sprejerstvo

Vandalizmus po vlámaní

 Vandalizmus

 

Lúpež

 Prepätie

 

 

 Atmosferické zrážky

 

Poisťovňa preplatí škody v nových cenách – bez opotrebenia

Vzniknutú škodu poisťovňa nahrádza v nových cenách, t. j. v sume, ktorá zodpovedá nákladom na znovuzriadenie alebo obstaranie poistenej nehnuteľnosti rovnakého druhu, rozmerov, množstva a kvality v čase ohodnotenia nehnuteľnosti a ktorá je v danom mieste obvyklá.

Zdroj : Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow