23. november 2020. Klement. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Ako je to s cestovným poistením pre budúce mamičky? Vzťahujú sa na to nejaké výluky? Od ktorého mesiaca tehotenstva?

NextFuture NextFuture NextFuture  12.5.2014 12.5.2014  Poradňa Poradňa

V rámci cestovného poistenia má poistená klientka nárok na akútne ošetrenie pri komplikáciách v ťarchavosti, ktoré vzniknú pred ukončením 24. týždňa tehotenstva vrátane pôrodu.

Plnenia, ktoré súvisia s tehotenstvom sú po uvedenom termíne vylúčené.

Odpovedal: Peter Záthurecký

Od apríla 2010 je námestníkom riaditeľa Agentúry pre maklérov pre životné poistenie a siete v KOOPERATÍVA Poisťovni, a.s. Komplexne zodpovedá za spoluprácu medzi sprostredkovateľmi a poisťovňou, a to tak v životnom ako aj v neživotnom poistení.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow