27. november 2020. Milan. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Zaujímalo by ma, aký je váš názor na investičné životné poistenie so 100 % vkladaním investície do rizikového fondu ako variant šetrenia?

NextFuture NextFuture NextFuture  20.6.2014 20.6.2014  Poradňa Poradňa

Mám menej ako 30 rokov a poistnú zmluvu chcem uzatvoriť minimálne na 30 rokov.

Sporenie prostredníctvom IŽP je vhodným variantom dlhodobého šetrenia pre klientov,  ktorí majú pred sebou minimálny investičný horizont 20 rokov a viac. Je to zmluva, ktorá vás má sprevádzať počas celého produktívneho veku a pripraviť vám kapitál na dôchodok. Samozrejme, že je to jeden z možných spôsobov šetrenia. Ak je súčasťou IŽP aj poistné krytie v prípade straty života klienta, je to najdôležitejšia zmluva v rodine. Odporúčam šetrenie bez konkrétneho dátumu ukončenia zmluvy, to znamená s čo najdlhším možným investičným horizontom až do 100 rokov. To neznamená, že finančné prostriedky môžete vyberať až keď dovŕšite 100 rokov, ale kedykoľvek. Ak má klient na IŽP vopred daný konkrétny dátum ukončenia zmluvy, napr. 9. 6. 2044, v daný deň mu poisťovňa ukončí zmluvu s konkrétnou aktuálnou hodnotou jeho účtu. V tom čase môže byť hodnota nakúpených podielových jednotiek v akciových fondoch veľmi nízka alebo naopak vysoká. Dnes však ale nikto nevie s presnosťou jedného dňa ani mesiaca predpokladať konkrétny stav. Takže ak má klient uzavreté IŽP na obdobie od 9. 6. 2014 do 9. 6. 2044, už dnes vieme, že modelové simulácie 4 – 8 % p. a. sú len zbožným prianím agenta uzatvárajúceho zmluvu s klientom. Najvhodnejšou formou investovania sú zmluvy „bez konca“, ktoré poskytuje len málo poisťovní na trhu.

Čo to konkrétne znamená vo vašom prípade?

Ak dnes uzatvoríte IŽP na dobu neurčitú až do 100 rokov, budete vyberať hodnotu účtu, alebo jej časť vtedy, keď je to výhodné pre vás. Na trhu sú poisťovne, kde už po 9 rokoch sporenia nespoplatňujú čiastočný odkup a naopak, sú tu aj také poisťovne, ktoré si nárokujú na odkupný poplatok počas celej doby šetrenia. Poistná zmluva na 100 rokov vás neobmedzuje konkrétnym dátumom. Vaše budúce zisky tak nie sú ohrozené. Na akciách sa dá vyrobiť zisk len ak na to máme dostatok času. Čím dlhšie investujete, tým väčší balík podielových jednotiek máte v balíčku a zarábate. Sú poisťovne, ktoré vám v prípade 0 % zisku v IŽP vrátia vklad. Na trhu je možnosť získať počas šetrenia v IŽP 1 – 5 % bonus z každého zaplateného poistného. Dôležité je tiež vedieť o poplatkovej štruktúre v jednotlivých poistných zmluvách. 

Odpovedala: Andrea Koštialová

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow