28. máj 2020. Viliam. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Legislatívna úprava alebo likvidácia finančného sektora ?

NextFuture  13.3.2017 13.3.2017  

Na marcovej redakčnej rade Next Future bola najdiskutovanejšou témou pripravovaná novela zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Cieľom pripravovanej právnej úpravy je implementácia niektorých smerníc Európskeho parlamentu a Rady EÚ, riešenie podnetov z aplikačnej praxe a najmä zvýšenie transparentnosti a prehľadnosti nákladov finančných sprostredkovateľov spojených s distribúciou finančných služieb vrátane provízií finančných agentov za účelom zvýšenia ochrany finančného spotrebiteľa.

Diskusia okolo pripravovanej novely odkryla neinformovanosť a najmä nejednotnosť prítomných členov redakčnej rady ako zástupcov jednotlivých finančných inštitúcií. V jednom sa však zhodli všetci zástupcovia bánk aj poisťovní – sme na jednej lodi a jedno zlé rozhodnutie môže mať zásadný dopad na celý slovenský finančný trh. Ten by už nikdy nevyzeral tak ako ho poznáme dnes. Týka sa to najmä návrhu zmien ohľadom výšky a spôsobu výplaty odmeny za finančné sprostredkovanie pre samostatných aj viazaných finančných agentov predovšetkým za produkty životného poistenia a za sprostredkovanie hypotekárnych úverov. Návrh počíta s prerozdelením provízií od bánk a poisťovní na obdobie až 7 rokov a zároveň ohraničeným percentuálnym stropom, ktorý by v sebe zahŕňal všetky odmeny vrátane napr. marketingových. Navrhované paragrafové znenie zákona, ktoré je údajne už na  MF SR, je z pohľadu sprostredkovateľov nie zákonom na ochranu spotrebiteľa, ale nástrojom na likvidáciu finančných agentov.  Neuvážená právna úprava, ktorá sa na prvý pohľad javí ako ochrano- spotrebiteľská, môže vyvolať presne opačný efekt. Zo súčasných asi 14 000 finančných agentov by zostala hŕstka. Potom je to však krok späť, kedy si klienti budú musieť na finančnom trhu poradiť sami – správne sa zorientovať, vybrať, porovnať, rozumieť... V návrhu chýba tzv. racio – ak ministerstvo siahne na provízie, tak obchodníci prestanú predávať a kolotoč dopadov sa roztočí.

Zásadná otázka finančných sprostredkovateľov smerom na asociáciu bánk a poisťovní – prečo takúto zmenu a čo presne od nej očakávajú  - nebola zodpovedaná. Práve tu sa prejavila neinformovanosť zúčastnených strán a nejednotnosť v ich postojoch. Údajne sa o témach pripravovanej novely len diskutuje. Avšak na MF SR je konkrétne paragrafové znenie novely zákona. Diskusie sú  teda len „zásterka“ a sú naozaj noty hodené  ? Prečo má toto vzniknúť ? Sme všetci na jednej lodi a uvedomujeme si dopad navrhovanej novely, ktorá je likvidačná pre mnohých na Slovensku priamo, ale aj nepriamo. Predsa zostanú tisíce agentov bez biznisu (nakoľko z 1/7 súčasných príjmov nebudú vedieť splácať dnes nastavené záväzky), nebudú prinášať príjmy do štátneho rozpočtu, banky aj poisťovne budú mať nižšie zisky, pretože viac ako 60% obratov prinášajú externé distribučné kanály... Aj z pohľadu analytikov prítomných na redakčnej rade je nevyhnutné vypracovať argumentačnú štúdiu, pretože novela v predloženom znení bude mať silné dopady na ekonomiku krajiny. Budeme sa poslušne prizerať nezmyselným zásahom na finančnom trhu, alebo vyslovíme svoj názor ? Veríme, že navrhovaná právna úprava je len prvým nástrelom a záverečné paragrafové znenie bude zohľadňovať skutočné potreby trhu a nie len určitých záujmových skupín.

Odporúčame:

Na šachovú partiu doplatí spotrebiteľ !

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow