28. máj 2020. Viliam. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Na šachovú partiu doplatí spotrebiteľ !

NextFuture  16.3.2017 16.3.2017  

V nadväznosti na náš pondelkový príspevok k pripravovanej novele zákona o finančnom sprostredkovaní č. 186/2009 Z. z. sa za posledné dni vynorili nové, stále však nie úplne transparentné fakty. Návrh na úpravu spôsobu výplaty a výšky odmien pre finančných agentov a pravidlá na výpočet odkupnej hodnoty podľa najnovších informácií nie sú predložené v rámci novely zákona 186/2009 Z. z., ale v rámci novelizácie zákona o poisťovníctve 39/2015 Z. z. Tento postup je viac ako neštandardný, nakoľko presné znenie pripravovaného návrhu doposiaľ nepoznal nik z prostredia sprostredkovateľov a na pripomienkovanie dostali dotknuté asociácie až v týchto dňoch zhruba 2 týždne. Nie veľa času v porovnaní s jeho dopadom na finančný trh. Zvláštna legislatívna hra, pretože sa o znení novely diskutovalo len s bankami a poisťovňami a sprostredkovatelia boli z tejto partie netradične vynechaní. V susednom Česku bolo pred rokom podobné obmedzenie výšky provízií označené za protiústavné. Uvidíme, nakoľko sme my, Slováci, pripravení na demokraciu. Alebo sa vrátime k praktikám „bývalého režimu“ ?

Aký môže mať návrh dopad na klienta – konečného spotrebiteľa ? Je všeobecne známe, že na Slovensku je finančná gramotnosť na podpriemernej úrovni voči európskemu priemeru. Finančné vzdelávanie na základných a stredných školách nie je a  nič zásadné z praxe nenájdete ani na vysokých školách.  Podľa NBS prispieva finančné vzdelávanie k ochrane práv spotrebiteľa na trhu finančných produktov a služieb, ktorý sa neustále rozširuje, pričom rastie zložitosť a komplexnosť ponúkaného portfólia nástrojov finančných inštitúcií. Bez základných finančných znalostí a zručností nie je možné robiť kvalifikované rozhodnutia, ktoré majú vplyv na osobný aj rodinný rozpočet.* Slováci nie sú zvyknutí si plánovať osobné financie či tvoriť rezervy, radšej si požičajú od rodiny alebo vyberú úspory z bánk. Pokiaľ sa teda zníži počet sprostredkovateľov na trhu z dôvodu pripravovanej novely zákona, tak kto bude suplovať chýbajúce vzdelávanie ? V súčasnej dobe je totiž najrozšírenejšia forma „výuky finančnej gramotnosti“ prostredníctvom tisícov finančných agentov. Asi 14 000 agentov spravuje státisíce klientov. Kto sa o nich do budúcna postará ? Budú si obiehať banky a poisťovne sami ? Možno počas týždňovej dovolenky to stihnú, ak si doštudujú právne a ekonomické minimum. Zaplatí štát finančné vzdelávanie, aby sa spotrebitelia nestratili na finančnom trhu ? Otázkou je, či potom úspora na odkupnej hodnote, ktorou navrhovatelia argumentujú legislatívne návrhy, prinesú želané ovocie, pretože pri nedostatku profesionálnych a najmä nestranných sprostredkovateľov bude musieť sám klient  správne zhodnotiť svoju situáciu a kvalifikovane sa rozhodnúť najlepšie vo svoj prospech pri výbere finančných produktov.

Prečo teda regulovať niečo čo je trhové, čo funguje ? Prečo práve tento sektor ? Spotrebiteľ predsa každodenne užíva tovary a služby v rôznych sektoroch ekonomiky. Kto však háji JEHO záujem ? Ak ide k zubárovi, pošle ho stomatológ vedľa, lebo majú kvalitnejšie výplne ? Alebo ak si ide vypiť kávu v kaviarni, prezradí mu čašník, aby šiel inde, lebo u nich je káva drahá a vedľa je tá istá predávaná s menším ziskom - lacnejšia ? Alebo v reštaurácii upozorní čašník spotrebiteľa na slabú hygienu v kuchyni ?  Pri kúpe dovolenky, že sú v mori bežne medúzy a máme ísť na inú pláž ? Takto by sme mohli obchádzať tisíce rôznych príkladov a prišli by sme k záveru, že nie, väčšinou nikto neháji záujem klienta. Pri sprostredkovaní finančných  produktov prostredníctvom podriadených finančných agentov - práve naopak. Je to jedna z mála služieb poskytovaných klientovi, kedy sa hľadí práve na JEHO  záujmy a jeho budúce dobro. Preto sa vyhotovujú záznamy z rokovaní, preto sú transparentné podmienky vysvetlené ešte pred sprostredkovaním finančnej služby, sektor podlieha kontrole a regulácii  a agent znáša zodpovednosť za svoje služby. Nestačí ?

Akýkoľvek zásah v pripravovanom znení by bol krokom späť vo finančnom sprostredkovaní, krokom k ďalšiemu poklesu finančnej gramotnosti Slovákov a naopak, ústretovým krokom ku zvýšeniu ziskov zainteresovaných zahraničných vlastníkov finančných inštitúcií, ktoré pripravovanú novelu v tichosti podporujú.  Dovolíme, aby práve sektor sprostredkovania na finančnom trhu bol na Slovensku pripravovaným spôsobom deformovaný? Kto vyhrá túto šachovú partiu ? Zdravý rozum, alebo vybrané zahraničné finančné skupiny ?!

Odporúčame:

Legislatívna úprava alebo likvidácia finančného sektora ?

Zdroje : http://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow