24. august 2019. Bartolomej. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Októbrové zasadnutie členov redakčnej rady Next Future

NextFuture NextFuture NextFuture  8.11.2013 8.11.2013  

Zástupcovia najväčších bánk a poisťovní prišli aj v októbri podporiť nové vydanie internetového finančného magazínu Next Future svojimi názormi a pripomienkami k aktuálnym témam zo sveta financií. Redakčná rada Next Future sa tentokrát konala 22. 10. 2013 v priestoroch Crystal Clubu, ktorý ponúka na prenájom exkluzívne kancelárske priestory zariadené v štýle rôznych krajín.

 

Zasadnutie redakčnej rady sa otvorilo témou z minulého mesiaca o neserióznych finančných agentoch. Veľmi živo sa diskutovalo o kontrolných mechanizmoch bánk a poisťovní vo vzťahu k  finančným agentom aj o osobných skúsenostiach jednotlivých členov s neserióznosťou finančných agentov. Táto téma všetkých prítomných mimoriadne nadchla. Diskusia bola veľmi otvorená a živá a členovia rady ako aj zástupcovia našej redakcie NEXT FUTURE sa zhodli, že sa k tejto debate  v budúcnosti určite vrátia. 

Ďalšou témou bolo poistenie pre prípad straty zamestnania. Téma bola zaujímavá najmä pre zástupcov poisťovní, ktorí hovorili o ochrane klienta zo strany poisťovní. Vždy sa však nájdu aj špekulanti, ktorí zneužívajú poistenie, tento druh nevynímajúc.

Na zasadnutí sa hovorilo aj o poistení pre prípad poškodenia a odcudzenia motorového vozidla. Rozoberala sa najmä problematika tzv. lovcov nehôd, ktorí využívajú prvotný stres účastníkov nehody vo svoj prospech.

Na záver redakčnej rady sa krátko diskutovalo o hypotékach pre novomanželov. Jednotliví členovia   poskytli svoje stanovisko a vyjadrili sa aj k inštitútu ručiteľského záväzku.

Foto: Simona Oswaldová

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow