24. september 2020. Ľuboš, Ľubor. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Redakčná rada NEXT FUTURE v poisťovni Wüstenrot poisťovňa a. s.

Jana Ondrejka Jana Ondrejka Jana Ondrejka  16.1.2015 16.1.2015  

Na poslednom tohtoročnom zasadnutí redakčnej rady sme sa s našimi členmi stretli vo Wüstenrot poisťovni a. s. Výber lokácie, bol odpoveďou na milé pozvanie ďalšieho člena našej redakčnej rady. Do priestorov svojej domácej firmy nás tentoraz pozvala pani Zuzana Lauermanová.

 

Na najvyššom poschodí budovy Wüstenrot poisťovne a. s., na Mlynských Nivách sme preberali nasledovné aktuálne témy: 

Bankový dohľad

K téme zjednotenia dohľadu nad bankami do diskusie prispel svojím názorom najmä hlavný analytik banky Sberbank Slovensko, a. s., pán Vladimir Vaňo. Svoj pohľad prezentovali aj zástupcovia ostatných prítomných bánk. 

Poistenie bánk proti bankovej lúpeži

Zaujímavá bola aj diskusia na tému poistenie bánk proti bankovej lúpeži. Zaujímali nás lúpežné prepadnutia kamenných pobočiek vs. internetové podvody a krádeže (phishing a pod.). Kvôli bezpečnostným pravidlám boli banky vo svojich vyjadreniach skôr opatrnejšie. Nakoniec sa však diskusia predsa len rozbehla a viac o tejto téme sa môžete dočítať v magazíne NEXT FUTURE. 

Zmeny pravidiel pri poskytovaní hypotekárnych úverov

Pravdepodobne najdlhšie sa na redakčnej rade debatovalo o aktuálnej tematike, týkajúcej sa hypotekárnych úverov. Na odporúčanie NBS sa budú od nového roka meniť niektoré pravidlá pri poskytovaní hypoték. Téma zaujíma mnohým, ako budúcich žiadateľov o hypotéku, tak aj finančných agentov, preto sme aj v NEXT FUTURE tejto problematike venovali náležitú pozornosť.

Poistenie zimných športov

Poistenie zimných športov patrí v tomto období taktiež k aktuálnym témam, a preto aj v tomto prípade sa zúčastnení pomerne aktívne zapájali do diskusie. Jednotlivé poisťovne nás oboznámili so svojou ponukou produktov a taktiež upozornili na možné nepríjemnosti, ktoré môžu počas zimnej dovolenky nastať. Zoznámili sme sa tiež so štatistikami úrazov počas zimných mesiacov.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Posledná téma, ku ktorej sme sa na zasadnutí dostali, bola: Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania. Konkrétne išlo napríklad o poistenie za škodu spôsobenú výkonom činnosti patentových zástupcov, výkonom činnosti daňových poradcov, notárov, stomatológov alebo činnosti z oblasti klinickej psychológie atď.

Viac o diskutovaných témach sa dočítate na Next Future.

Keďže ďalšie stretnutie redakčnej rady sa bude konať až v novom roku 2015, radi by sme všetkým našim členom poďakovali za skvelú spoluprácu, pomoc a profesionálny, ale zároveň priateľský dohľad nad naším časopisom NEXT FUTURE. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie. 

Foto: Simona Oswaldová

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow