18. august 2019. Elena, Helena. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Redakčná rada v hoteli Arcadia

Jana Ondrejka Jana Ondrejka Jana Ondrejka  30.4.2015 30.4.2015  

Marcové stretnutie členov redakčnej rady a zástupcov ekonomického magazínu NEXT FUTURE sa konalo v luxusnom boutique hoteli ARCADIA v centre Bratislavy.

 

V očarujúcich priestoroch pamiatkovo chránenej budovy z 13. storočia sme so zástupcami na Slovensku pôsobiacich bánk, poisťovní a finančno-sprostredkovateľských spoločností diskutovali na aktuálne témy z oblastí bankovníctva, poisťovníctva a financií.

Redakčnú radu sme otvorili momentálne veľmi pertraktovanou témou, akou je otvorenie druhého piliera. Zaujímal nás názor zúčastnených poisťovní a taktiež ich predstava ďalšieho vývoja v tejto oblasti. Viac sa dočítate na stránkach magazínu NEXT FUTURE.

Stále zaujímavou problematikou sú aj hypotekárne úvery. Bankárov sme sa pýtali najmä na vývoj a štatistiky poskytovaných úverov po zavedení opatrení NBS.

Nastolili sme aj otázku európskych regulácií pre poisťovne a implementácie nového zákona o poisťovníctve do praxe.

Na redakčnej rade zarezonovali aj témy ako regulácia medzibankových poplatkov, platobné a kreditné karty, ale aj poistenie rôznych typov nehnuteľností.

Váženým členom našej redakčnej rady ďakujeme za mimoriadne početnú účasť a podnetné diskusné príspevky, ktorými nám vo výraznej miere pomáhajú obohacovať obsah nášho magazínu.

Tešíme sa na ďalšie – aprílové stretnutie, ktoré sa bude konať na Slovakia ringu v Orechovej Potôni.

Foto: Simona Oswaldová

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow