18. august 2019. Elena, Helena. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Zasadnutie redakčnej rady Next Future

Lucia Mandincová Lucia Mandincová Lucia Mandincová  2.3.2013 2.3.2013  

V bratislavskom hoteli Double Tree by Hilton sa dňa 15. 11. 2012 uskutočnilo prvé zasadnutie redakčnej rady nášho nového internetového magazínu NEXT FUTURE určeného pre finančných sprostredkovateľov a ľudí pracujúcich v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a financií. Zasadnutie malo pestré zastúpenie slovenských bánk a poisťovní a taktiež Národnej banky Slovenska. Nastolené témy rozprúdili podnetnú diskusiu, ktorá inšpirovala nielen samotných aktérov, ale obohatila aj obsah aktuálneho decembrového vydania časopisu Next Future. Prinášame vám krátku reportáž z priebehu zasadnutia.

 

Kto bol medzi zúčastnenými?

Redakčná rada začala predstavením internetového časopisu Next Future, jeho predstaviteľov a prezentáciou prvého vydania. Po úvode nasledovalo predstavenie účastníkov zasadnutia. Zúčastnení boli poprední predstavitelia nasledovných bánk a poisťovní: VÚB, UniCredit Bank, Kooperativa, AXA, Metlife Amslico, Allianz – Slovenská sporiteľňa, Generali, ČSOB, Slovenská sporiteľňa a Národná banka Slovenska.

O čom sa diskutovalo?

Na programe boli aktuálne témy či legislatívne zmeny ovplyvňujúce sektor bankovníctva a poisťovníctva. Blok podnetných diskusií začala problematika odlišných sadzieb v rámci životných produktov. K aktuálnej téme sa podrobne venoval pán Štefan Velčický z Národnej banky Slovenska. V nadväznosti na túto problematiku boli samozrejme spomenuté aj s tým súvisiace vypustenie sadzieb zo smernice EÚ ako aj marcová účinnosť návrhu Ministerstva spravodlivosti SR. Aplikovateľnosť smernice verzus rešpektovanie zákona bola téma vyvolávajúca oprávnený záujem. Medzi ďalšie preberané problematiky patrila aj regulácia finančného sprostredkovania na úrovni EÚ, legislatíva IMD1 a pripravovaná IMD2.  Riešená bola otázka informačnej povinnosti a téma novej multisektorovej smernice. Treťou témou bol postoj slovenských poisťovní k službám cez internet. Uzatváranie zmlúv neživotného poistenia touto formou je novinkou medzi službami zákazníkom. Búrlivejšiu diskusiu rozpútala problematika zrušenia hypotekárnych poplatkov, ktoré nadobudne účinnosť od marca 2013 a otázka plusov a mínusov, ktoré prinesie Beblavého novela poisťovniam. Téma výšky úrokových sadzieb našej krajiny v porovnaní s EÚ prišla tiež na rad. Jednu z posledných diskusií vyvolala myšlienka spustenia kampane mimo dvoch hlavných kvartálov (jari a jesene),  ktorá by mohla byť príležitosťou pre vyplnenie „hluchých“ období v roku.  Odpovede sa však rôznili a poukazovalo sa najmä na časovú náročnosť a dlhodobú prípravu takýchto kampaní. Zasadnutie sa končilo predstavením pripravovaných noviniek zo strany každého zástupcu zúčastnených bánk a poisťovní pre nasledujúci rok 2013.

Zasadnutie redakčnej rady sa stane pravidelnou súčasťou časopisu Next Future. Účastníci redakčnej rady svojimi poznatkami prispeli a budú aj v budúcnosti prispievať k profesionalite nášho internetového časopisu. Veci okolo nás sú v neustálom pohybe a informovanosť je jedným zo základných predpokladov toho, ako zostať na vrchole. Next Future je tu práve pre ľudí, ktorí majú ambície a chuť posúvať sa stále ďalej.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow